Definim următorii termeni după cum urmează:

Experiență – prin acest termen ne referim la oricare din experiențele oferite de noi care implică utilizarea unei biciclete (clasică sau electrică) închiriate de la noi, precum utilizarea acestea pe traseul aferent din parcul nostru sau în cadrul unui tur organizat de noi. Experiența de care dorești să beneficiezi este oferită de WE RIDE ROMANIA sub egida Nordica Turism S.R.L., cu sediul în Com. Dumbrăvița, DJ 691 KM 7 + 142, Corp birouri 1, et. 2, Camera 204, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Judecătoria Timișoara sub nr. J35/623/2011, identificată fiscal prin 7971825, reprezentată legal prin Dunca Romeo Cristian, denumită în continuare WRR.

Echipament – prin acest termen ne referim la bicicleta (clasică sau electrică) pe care o închiriezi de la noi dar și la echipamentul pe care ți-l punem la dispoziție odată cu utilizarea acesteia care constă în: cască, ochelari de protecție cotiere, genunchiere, mănuși, pantaloni, tricou, ș.a.m.d.

Fiecare client are obligația de a citi termenii și condițiile de utilizare a bicicletelor închiriate de la noi. Acești termeni și condiții guvernează raportul nostru contractual pe perioada în care tu participi la oricare din experiențe pe care noi le oferim și de care tu dorești să beneficiezi. În cazul în care faci rezervarea în calitate de reprezentant al unui grup, ai obligația de a parcurge prezentul document și ești responsabil de a informa membrii grupului tău de termenii și condițiile prezentului acord. 

 1. Beneficiarul va utiliza echipamentul închiriat pe toată durata desfășurării experienței de care acesta dorește să beneficieze. 
 2. Prețul aferent închirierii este adus la cunoștința acestuia fie personal, fie afișat pe pagina noastră de Internet. Prețul poate să difere în funcție de perioada, timp sau activitatea rezervată. 
 3. Rezervarea bicicletei pentru oricare din experiența oferită de către noi se face prin completarea formularului aferent regăsit pe pagina noastră de Internet. Odată cu rezervarea echipamentului termenii și condițiile de utilizare sunt aduși la cunoștința ta. Iți reamintim că ai obligația de a parcurge acest document. 
 4. Pot exista situații în care, din motive obiective, anumite modificări se impun a fi făcute la rezervarea ta. Ne rezervăm dreptul de face mereu aceste modificări. Te asigurăm că te vom informa din timp și că experiența ta va fi cât de puțin posibil afectată. 
 5. Putem fi nevoiți să anulăm experiența rezervată de tine din motive ce nu țin de forța noastră precum condiții meteo nefavorabile. Vom încerca să îți oferim experiența dorită într-o altă zi convenită cu tine. 
 6. În cazul în care a intervenit ceva în programul tău și nu mai poți participa la Experiența rezervată, anularea rezervării se face prin e-mail la [email protected]
 7. Predarea echipamentului se face la locul și la ora comunicată Beneficiarului ulterior rezervării. Bicicleta se predă Beneficiarului în stare perfectă de funcționare împreună cu echipamentul complet constând în: cască, ochelari de protecție, cotiere, genunchiere, pantaloni, bluză, mănuși de protecție. 
 8. Beneficiarul are obligația de a returna echipamentul la terminarea activității în starea bună și completă, astfel cum acesta a fost preluat. Ori prejudiciu adus echipamentului închiriat va fi suportată de către beneficiar. Beneficiarul va acoperii toate costurile necesare reparării sau înlocuirii bicicletei atunci în prejudiciile cauzate sunt rezultatul faptelor sale, chiar și atunci când acestea au loc din culpă. 
 9. Având în vedere că activitatea care implică utilizarea bicicletei poate genera riscuri semnificative, WRR nu își asumă nici un fel de răspundere pentru participanții care doresc să beneficieze de aceste experiențe extreme. NT ori ghizii WRR nu vor fi trași la răspundere pentru niciun fel de accidentul rezultat în vătămări fizice, pagube materiale, pierderi ori distrugeri ale echipamentelor tale.
 10. Fiecare participant la experiența oferită de WRR trebuie să respecte regulile impuse de către ghidul atribuit grupului său, să urmeze în permanență indicațiile acestuia și să nu se abată de la traseul practicat de toți membrii grupului. 
 11. Experiența care implică utilizarea bicicletelor sau a bicicletelor electrice necesită un nivel considerabil de stamina și experiență. Participanții WRR trebuie să se asigură că au experiență considerabilă și abilități necesare pentru a putea beneficia de Experiență într-un mod confortabil și sigur. WRR și ghizii WRR au dreptul să nu permită participanților să beneficieze de experiența rezervată atunci când consideră că nivelul de stamina, experiență ori abilități nu sunt suficiente pentru a beneficia de experiență într-un mod sigur. 
 12. Participanții au obligația de a comunica orice afecțiune medicală aptă să influențeze modalitatea prin care participantul poate beneficia de experiență și existentă în momentul efectuării rezervării ori care a survenit ulterior momentului rezervării. În caz contrar, WRR își rezervă dreptul de a anula rezervarea respectivă în cazul în care constată că participantul respectiv nu îndeplinește condițiile minime necesare pentru a putea beneficia de experiența rezervată într-un mod sigur. 
 13. WRR își rezervă dreptul de a realiza materiale foto și/ sau video făcute cu scopul de a promova serviciile pe care le oferim. În realizarea acestui drept imaginile participanților la experiența oferită de WRR pot fi imortalizate cu scopul de a fi utilizate în campaniile de promovare a experiențelor oferite de către noi. Participantul își rezervă obligația de a atribui credit @werideromania pentru materialele foto/ video preluate, utilizate, redistribuite în spațiul public online sau offline. Prin nerespectarea acestei obligații, participantul aduce atingere drepturilor de autor asupra materialelor promoționale pe care WRR le creează, fiind direct răspunzător de prejudiciile aduse ca urmare a utilizării materialelor foto/video fără drept. Reprezentantul care rezervă experiența pentru un grup de persoane are obligația de a se asigura că membrii grupului său cunosc aceste informații.
 14. În cazul în care Beneficiarul nu dorește să fie fotografiat ori filmat în timpul desfășurării experienței va preciza acest lucru odată cu rezervarea experienței. Echipa WRR prețuiește intimitatea fiecărui participant și nu va utiliza materiale care să cuprindă imaginea Beneficiarului care nu dorește acest lucru. 
 15. Legea guvernantă a acestui raport este legea română. Orice dispută ivită între părți va fi soluționată pe cale amiabilă. În cazul în care disputa nu se va soluționa pe cale amiabilă, vor fi competente instanțele de judecată din raza județului Timiș.
 16. Prezentul contract produce efecte de la momentul rezervării experienței de către beneficiar pe toată perioada necesară executări contractului încheiat între părți. Condițiile generale de utilizare a echipamentelor închiriate de către WRR au fost aduse la cunoștința Beneficiarului odată cu rezervarea experienței de către acesta.