Cine suntem?

În condițiile art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, subscrisa WE RIDE ROMANIA S.R.L. având sediul în Loc. Dumbrăvița, Str. Barcelona, Nr. 11, Bl. D7, ap. 8, Jud. Timiș fiind înregistrată sub J35/3764/2022 având CUI 466393, [email protected], email responsabil GDPR [email protected] vă aducem la cunoștință că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către societatea noastră în condițiile descrise mai jos.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Potrivit GDPR, „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Scopul acestui document

Prezentul document urmărește informarea utilizatorilor acestei pagini web cu privire la datele cu caracter personal care pot face obiectul prelucrării de către Compania noastră, scopurile și temeiurile acestei prelucrări precum și drepturile pe care persoanele vizate le dețin.

Prezenta Politică de prelucrare este în vigoare de la momentul afișării acesteia pe site și își produce efectele de la primul moment în care ne-ai accesat. Având în vedere că ne rezervăm dreptul de a o modifica oricând, în funcție de nevoile noastre, protecția ta sau orice altă obligație legală, te informăm că aceasta își produce efectele până la momentul la care o vom modifica cu o alta.

Ce informații colectăm?

Pentru realizarea obiectului nostru de activitate colectăm și prelucrăm, în principiu, următoarele date cu caracter personal:

Date cont utilizator 

Scopul prelucrării

Furnizare servicii. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a-ți putea oferi serviciile pentru care optezi, odată ce completezi formularul de înscriere de la noi de pe site. 

Dezvoltarea serviciilor și cercetare. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a ne putea îmbunătății serviciile oferite de către organizația noastră, cu scopul de a ridica gradul general de satisfacție al clienților raportat la interacțiunea cu noi.

Asistență clienți. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a vă ajuta şi rezolva probleme semnalate de către dumneavoastră. Utilizăm datele pentru a investiga, răspunde la şi

rezolva probleme semnalate.

Publicitate & Marketing. Datele cu caracter personal sunt prelucrate, ulterior obținerii acordului dumneavoastră, direcționarea de mesaje cu scop publicitar și de marketing.

Newsletter. Datele cu caracter personal sunt prelucrate, ulterior obținerii acordului dumneavoastră, pentru direcționarea către adresa dumneavoastră de email de mesaje care conțin

noutăți din domeniul în care activează organizația noastră.

Temei legal

Cum și cui distribuim informațiile dvs.

Niciodată nu vom dezvălui, nu vom vinde sau nu vom închiria informațiile dvs. personale unei terțe părți fără vă notifica și, dacă este cazul, fără a obține consimțământul dvs. Prin excepție, pentru uzul nostru intern vom transmite datele dvs. personale, acolo unde este strict necesar, pe baza nevoii de cunoaștere, către următoarele categorii de terți: 

 1. Furnizori de produse sau prestatori de servicii.  Este posibil să partajăm informațiile dvs. personale cu prestatorii de servicii și/ sau furnizorii de produse cu care Compania noastră are contracte încheiate și care au obligația de a executa aceste contracte față de noi, indiferent de obiectul acestora. Terții ne pot presta servicii de marketing sau promovare care să vă țină la curent cu evoluția companiei, precum și a serviciilor noastre.
 2. Bloc de date. Atunci când legislația aplicabilă ne permite, putem să partajăm anumite date referitoare la dvs., în bloc ori ca date neidentificabile, dar care ar putea fi folosite la identificarea persoanei vizate.
 3. Publicitate. Este posibil să colaborăm cu parteneri de publicitate pentru a vă afișa reclame relevante. Acești parteneri de publicitate își pot seta și accesa propriile cookie-uri, etichete pixel și tehnologii similare în cadrul serviciilor noastre și astfel au posibilitatea de a prelucra sau de a avea acces la informații dvs. Unii dintre partenerii noștri de publicitate sunt membri ai Network Advertising Initiative sau digital Advertising Alliance. Pentru a afla mai multe despre aceste programe sau pentru a renunța la anunțurile personalizate, vizitați programul de autoreglementare al Digital Advertising Alliance pentru publicitate comportamentală online la www.aboutads.info sau Inițiativa de publicitate în rețea la www.networkadvertising.org.
 4. Terți. Este posibil să partajăm datele dvs. personale cu alți parteneri comerciali care ne pot furniza informații ulterioare și relevante despre persoanele vizate.
 5. Reorganizare. Datele dvs. personale prelucrate de către noi pot face obiectul unui transfer în caz de reorganizare de orice natură a entității noastre (fuziune, divizare, insolvență, faliment, achiziție, etc.)
 6. În baza unui temei legal. În temeiul dispozițiilor legale comunicăm datele dvs. personale autorităților și instituțiile publice, contabililor, auditorilor, avocaților și altor consultanți externi. De asemenea, putem partaja informațiile dvs., la nevoie, cu scopul (i) de a satisface orice lege, set de norme, procedură sau solicitare guvernamentală aplicabilă, (ii) de a pune în executare orice obligație asumată față de Compania noastră și neexecutată, (iii) de a răspunde la solicitările dvs., (iv) de a ne proteja drepturile și bunurile noastre ori ale clienților noștri.
 7. Consimțământ. Putem partaja informațiile dvs. cu consimțământul dvs.

Orice terțe părți către care dezvăluim informațiile dvs. personale în conformitate cu cele de mai sus sunt limitate (prin lege și prin contract) în capacitatea lor de a utiliza informațiile dvs. personale doar în scopurile specific identificate de noi.

Cum stocăm datele dvs.

Compania noastră stochează datele cu caracter personal dezvăluite de dvs., în format electronic.

Transferul transfrontalier de date 

Pentru prelucrarea datelor dumneavoastră compania noastră nu transferă date personale către țări terțe așa cum sunt ele definite de către Regulamentul nr. 679/2016. Este posibil ca operațiunile Companiei să se extindă în afara granițelor țării, către țări din SEE sau organizații internaționale, atunci când operațiunile și nevoile companiei în ceea ce privește resurse tehnologice, de procesare și de comunicare nu se pot limita la disponibilitățile locale. În acest context, este posibil ca datele personale să fie transferate în exterior, cu respectarea normelor legale în vigoare.

Supraveghere prin mijloace audio/video

Compania noastră nu utilizează sisteme de supraveghere și monitorizare tip audio/video în scopul protejării angajaților, a bunurilor societății, al clienților și al vizitatorilor. Compania se va asigura că vor fi montate pictograme de tipul „Obiectiv supravegheat video” în spațiile-cheie ale obiectului monitorizat, în locuri cât mai vizibile, pentru atenționare persoanelor supuse prelucrării datelor, în cazul în care v-a efectua pe viitor această modalitatea de prelucrare.

Perioada de stocare

Păstrăm cea mai mare parte a datelor dvs. personale pe durata desfășurării raporturilor noastre, indiferent de natura acestora, precum și un timp de 3 ani de la ultima interacțiune. Păstrăm datele dvs. personale inclusiv după trecerea perioadei standard dacă este rezonabil necesar pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale (inclusiv solicitările autorităților), pentru respectarea cerințelor din reglementările legale, aplanarea litigiilor, menținerea securității, prevenirea fraudelor și a abuzurilor.

Drepturile tale

Normele legale în vigoare prevăd 9 drepturi specifice în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal, care pot fi exercitate în măsura în care nu aduc atingere drepturilor și libertăților altora. Aceste drepturi sunt prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor (articolele 12-22)

 1. Dreptul de acces la date;
 2. Dreptul la rectificarea datelor;
 3. Dreptul la ștergerea datelor;
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării;
 5. Dreptul la portabilitatea datelor;
 6. Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor; 
 7. Dreptul de a nu fi supus unor decizi automatizate, inclusiv profilarea;
 8.  Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal;
 9. Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere;

Alte informații importante

Monitorizăm şi încercăm să prevenim breșele de securitate. Implementăm mecanisme de securitate special concepute să vă protejeze datele. Ne monitorizăm cu regularitate sistemele pentru a detecta posibile vulnerabilități şi atacuri. Cu toate acestea, nu putem garanta securitatea niciunei informații pe care ne-o trimiteți. Nu există nicio garanție că aceste date nu pot fi accesate, divulgate, modificate sau distruse printr-o breșă sau într-unul dintre sistemele noastre de securitate fizice, tehnice sau administrative. Ne angajăm să protejam datele personale furnizate împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii. Compania își ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a proteja confidențialitatea acestor date, inclusiv prin utilizarea unor măsuri organizatorice și tehnice adecvate. Pentru prelucrarea datelor dumneavoastră compania noastră nu utilizează prelucrări automatizate așa cum sunt ele definite în art. 22 din Regulamentul nr. 679/2016. Pentru prelucrarea datelor dumneavoastră compania noastră nu utilizează profilarea așa cum aceasta este definită în art. 22 din Regulamentul nr. 679/2016.

Securitate

Ne angajăm să protejam datele personale furnizate împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii. Compania noastră își ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a proteja confidențialitatea acestor date, inclusiv prin utilizarea unor măsuri organizatorice și tehnice adecvate.

Responsabilului cu protecția datelor & Informații de contact

Dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la prezenta politică, contactați mai întâi responsabilului cu protecția datelor. 

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sunt următoarele:

Responsabil GDPR:

Romeo Cristian Dunca

Email:

[email protected]